THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC LAURENSO CÔNG TRẦN PHÁT