Lễ Tang Cha Cố Phêrô Nguyễn Châu Hải 2018: Phần III