GIẢNG ĐÀI

giang dai

Lạy Chúa Giêsu, một số người có thể đang thắc mắc: suy niệm gì về giảng đài đây ...

Xem tiếp