NƯỚC RƯỢU

'Symbols of the Most Blessed Sacrament'/© JanPietruszka/Stock Photo Secrets #SaintJohnPaulII #SacredArtandImages #Catholic_Priest #CatholicPriestMedia

Lạy Chúa Giêsu, tính hiếu kỳ của chúng con trỗi dậy trước thực hành lạ thường trong phần chuẩn bị lễ vật khi linh mục chủ tế đổ vài giọt nước vào chén...

Xem tiếp

BÀN THỜ HIẾN TẾ

2a80561f169ee81ae671468a19598bdeLạy Chúa, bàn thờ của Ngài thật giá lạnh và hiu quạnh biết bao, nhưng chúng con lại cảm nhận được rằng ẩn chứa trong bàn thờ ấy không chỉ là thân mình...

Xem tiếp

BÀN TIỆC THÁNH THỂ

Sv. Trojica

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã học biết rằng bàn thờ hiến tế của Chúa cũng là bàn ăn của Bữa tiệc ly mà Chúa đã cử hành cùng với các môn đệ vào đêm trước khi Chúa chịu chết...

Xem tiếp

CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

IC.XC__ " ο Καλος Σπορεας"--ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Lạy Chúa Giêsu, sau khi được nuôi dưỡng bằng Lời của Chúa và được soi sáng bởi bài giảng của vị giảng lễ, cộng đoàn sẽ thể hiện vai trò tư tế của mình...

Xem tiếp