Giờ Thánh LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Xem tiếp

Các Hình Thức Tôn Thờ Thánh Thể

Chầu Thánh Thể là một hình thức diễn tả việc thờ phượng của Kitô hữu đối với phép Thánh Thể, là việc bộc lộ ra bên ngoài cách công khai niềm tin của chúng ta vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.[i] Việc tôn thờ công khai Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể không phải chỉ là việc sùng kính đạo đức nhưng còn là một hành động phụng vụ. (Xc. Eucharisticum Mysterium, số 49)
Xem tiếp

Tại Sao Chầu Thánh Thể ?

Bí tích Thánh Thể đến với chúng ta qua hy tế Thánh Thể, hy tế Thánh Lễ. Điều này thật hiển nhiên vì Thánh Lễ là sự đổi mới cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong hy tế này, Người từ bỏ mạng sống mình, hiến dâng mình và máu của Người để cứu chuộc

Xem tiếp

Các Hình Thức Tôn Thờ Thánh Thể (Phần 2)

Cung nghinh Thánh Thể là một hành động mang tính thánh thiện trong đó các giáo sĩ và giáo dân cùng bước đi từ nơi này đến nơi kia trong một cuộc rước nhằm mục đích phụng thờ Thiên Chúa một cách cụ thể qua việc tôn vinh Thánh Thể Chúa được đặt trong Hào quang. 
Xem tiếp