Giờ Thánh LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Xem tiếp

Tại Sao Chầu Thánh Thể ?

Bí tích Thánh Thể đến với chúng ta qua hy tế Thánh Thể, hy tế Thánh Lễ. Điều này thật hiển nhiên vì Thánh Lễ là sự đổi mới cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong hy tế này, Người từ bỏ mạng sống mình, hiến dâng mình và máu của Người để cứu chuộc

Xem tiếp