SỰ BIẾN ĐỔI CHỮA LÀNH

12 24Thật thú vị, những gì có thể được quan sát nhất biến đổi trong việc cử hành phụng vụ này không phải là thái độ của người nhận Tiệc Thánh. Đáng buồn thay, thường là trường hợp người nhận Tiệc Thánh...

Xem tiếp

THÁNH THỂ TRONG TIN MỪNG MATTHÊU

2a80561f169ee81ae671468a19598bdeHội thánh luôn tôn trọng các Bí tích vì rằng qua đó Hội thánh lãnh nhận dồi dào ơn Chúa ban. Nhưng Bí tích lại là một Màu Nhiệm mà con người không dễ gì hiểu thấu và suy tư được.

Xem tiếp

KHÓ NGHÈO THEO ĐỨC KITÔ

38Khó nghèo theo Đức Kitô là đời sống theo Tin Mừng, đời sống quy hướng về đời sống của Đức Kitô. Sở dĩ, khó nghèo theo Đức Kitô chính là cách thế để người bước theo Đức Kitô...

Xem tiếp