SUY NIỆM VỚI THÁNH EYMARD - TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ - THÁNG 9

Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 9

“… Hãy để cha nói cho con biết rằng ngọn lửa sẽ bùng cháy khi có một lò sưởi cung cấp cho nó. Hoạt động là yếu tố của nó, điều đó đúng, nhưng hoạt động đích thực của tình yêu thì chứa đựng trong đó”.