Hy Lễ Tạ Ơn Thánh Eymard (Phần 6)

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 6: Môn Đệ - Tông Đồ Thánh Thể Theo Gương Thánh Eymard)Khi sống Thánh Thể một cách sâu sắc, người ta sẽ học biết "trở nên yêu thương", người ta sẽ bắt lấy và thông dự vào sức nóng bác ái của Chúa Kitô. Tình thương của cha Eymard đối với những người thiếu thốn...

Xem tiếp

Hy Lễ Tạ Ơn Thánh Eymard (phần 5)

Suy niệm cùng thánh Eymard trong tháng mân côi - ngày 16/10Thánh Thể là Chúa Giêsu quá khứ, hiện tại và tương lai ... Thánh Thể là Chúa Giêsu dưới dạng bí tích... Phúc thay cho linh hồn nào tìm gặp thấy Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể thần linh...

Xem tiếp

Hy Lễ Tạ Ơn Thánh Eymard (Phần 4)

Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 8Với những lời đầy kinh ngạc và ân phúc, "Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy....Hãy nhận lấy mà uống; này là máu Thầy", Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận vào mình sự hiện diện chân thực...

Xem tiếp