Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 8

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 7: Ba "Hoạt Cảnh" Trong Cuộc Đời Cha Thánh Eymard)

Sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta bắt nguồn từ thực tế là: Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Như thế, khi làm ra mọi vật, Thiên Chúa luôn luôn nhắm đến một mục đích tốt đẹp ẩn đằng sau nó. Ngài tạo dựng mỗi người chúng ta phù hợp với kế hoạch vĩ đại của Ngài...