Suy Niệm Với Thánh Eymard - Tông Đồ Thánh Thể - Tháng 8

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 7: Ba "Hoạt Cảnh" Trong Cuộc Đời Cha Thánh Eymard)

Sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta bắt nguồn từ thực tế là: Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Như thế, khi làm ra mọi vật, Thiên Chúa luôn luôn nhắm đến một mục đích tốt đẹp ẩn đằng sau nó. Ngài tạo dựng mỗi người chúng ta phù hợp với kế hoạch vĩ đại của Ngài...

Xem tiếp

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH EYMARD (NGÀY THỨ 7)

Chúng ta là những môn đệ và tông đồ của Thánh Thể, bởi vì chúng ta đã nhận được lời mời gọi mà chính Thần Khí Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn chúng ta, nhờ phương tiện là kinh nghiệm về đặc sủng của Thánh Peter-Julian Eymard.

Xem tiếp

Chuyên mục phụ