Hướng Đến Sự Phục Hồi Chiều Kích Cánh Chung Của Bí Tích Thánh Thể

Hướng Đến Sự Phục Hồi Chiều Kích Cánh Chung Của Bí Tích Thánh Thể

Trong những năm gần đây, sự hiểu biết của Kitô giáo về bí tích Thánh Thể đã trở nên phong phú, đặc biệt với sự tái khám phá và nhấn mạnh đến chiều kích cánh chung của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Vì khi cử hành bí tích Thánh Thể
Read more...
Một Suy Tư Thần Học - Tu Đức về Ân Sủng

Một Suy Tư Thần Học - Tu Đức về Ân Sủng

Cộng Đoàn Kitô hữu tiên khởi đã cảm thức về ân sủng như là “hồng ân ” bao la và nhưng không của Thiên Chúa; hồng ân đó chứa đựng tất cả mọi phúc lành khác và được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô (Rm 8:32). Vì Người là Thiên Chúa đã nhận lấy bản tính nhân loại và sống trọn kiếp người,
Read more...
Hướng Đến Sự Phục Hồi Chiều Kích Cánh Chung Của Bí Tích Thánh Thể
Hướng Đến Sự Phục Hồi Chiều Kích Cánh Chung Của Bí Tích Thánh Thể
September 08, 2018
Một Suy Tư Thần Học - Tu Đức về Ân Sủng
Một Suy Tư Thần Học - Tu Đức về Ân Sủng
September 08, 2018

THÁNH THỂ - GIỜ THÁNH

 • Suy niệm đàng thánh giá lòng thương xót chúa

  Trong tâm tình sám hối Mùa Chay, giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm lòng xót thương thương vô tận Thiên Chúa dành cho chúng ta.

  Chi tiết...  
 • Giờ Thánh LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

  Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

  Chi tiết...  
 • Tại Sao Chầu Thánh Thể ?

  Bí tích Thánh Thể đến với chúng ta qua hy tế Thánh Thể, hy tế Thánh Lễ. Điều này thật hiển nhiên vì Thánh Lễ là sự đổi mới cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong hy tế này, Người từ bỏ mạng sống mình, hiến dâng mình và máu của Người để cứu chuộc

  Chi tiết...  

THÁNH THỂ - PHỤNG VỤ